„Společně s vámi vytváříme nový svět”

Časopis o stavbách, nových materiálech a technologiích

AKCE: k předplatnému tričko jako dárek →

O Stavebnictví a interiér

Začátky časopisu Stavebnictví a interiér, dnes nejstaršího stavebního časopisu v ČR, sahají do první poloviny 90. let minulého století. Tehdy nová firma Vega Jiřího Hejhálka a Vladimíra Skácela začala poskytovat tzv. předtiskové služby, tedy sazbu při vydávání knih a časopisů. Aby mj. stabilizovala zakázky, brzy se pustila do vlastního vydávání, které odstartoval titul ČM Výběr – Noviny pro stavebnictví a interiér, ze kterých vznikl tento časopis. Méně je známo, že Vega spustila také vůbec první pravidelný internetový stavební portál v ČR, který zveřejňoval články z časopisu. To bylo a je v souladu s vnímáním naší mise, totiž nikoliv jen tisknout a vydávat, ale šířit kvalitní informace mezi lidmi,“ říká zakladatel časopisu Jiří Hejhálek.

Poznejte náš tým

— Jiří Hehálek

Šéfredaktor
Mobil: +420 777 844 404
Email: hejhalek@vega.cz

— Helena Hejhálková

Zástupkyně šéfredaktora
Mobil: +420 777 844 405
Email: hejhalkova@vega.cz

— Tomáš Novák

Grafické zpracování
Mobil: +420 777 844 407
Email: dtp@vega.cz

Minulá vydání

Časopis Stavebnictví a interiér je časopis zaměřený především na vlastnosti stavebních materiálů a postupy při jejich zpracování a zabudování na stavbách. Zvýrazněné tematické okruhy se týkají navrhování a použití stavebních materiálů při výstavbě od rodinných domů až po velké stavby a od hrubé stavby až po dokončovací práce a zařizování interiéru. Časopis je distribuován především adresně poštou a v menší míře prostřednictvím sítě distributorů tisku po celé ČR. Odborná úroveň časopisu je orientována na potřeby projektantů, stavebních firem, architektů a investorů atd. Časopis je srozumitelný i široké veřejnosti. Za dobu své existence (od roku 1993) získal tento časopis významné postavení i stabilní oblibu u svých čtenářů.