„Společně s vámi vytváříme nový svět”

Vega společnost s ručením omezeným

U Náhona 529/17, 503 01 Hradec Králové

IČ: 45537577, DIČ: CZ45537577

tel.: +420 495 518 802–3, e-mail: si@vega.cz


Šéfredaktor

Jiří Hejhálek, +420 777 844 404, hejhalek@vega.cz


Redakce

Helena Hejhálková, +420 777 844 405, hejhalkova@vega.cz

Jiří Hejhálek, +420 777 844 411, jirik@vega.cz


Sekretariát a předplatné

Jitka Shrbená, +420 777 844 401, predplatne@vega.cz


Inzerce

Jarmila Burešová, +420 777 844 408, buresova@vega.cz

Honza Hejhálek, +420 606 669 968, honza@vega.cz


Grafické zpracování a sazba

Jiří Hejhálek, +420 777 844 411, jirik@vega.cz